Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF)

 

 1. Aktuális mosodai ÁSZF-ünk honlapunkon található, a szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy ügyfelünk* elolvassa, értelmezze és az alább értelmezett feltételeket elfogadja az önkiszolgáló mosoda használatakor.
 2. Az önkiszolgáló mosodában igénybe vett szolgáltatás, egy felügyelet nélküli szolgáltatás, cégünk mosógépet, szárítógépet és igény szerint mosó és öblítőszert ad ügyfeleinek, melynek a mosandó textilekre gyakorolt hatásáért nem tudunk felelősséget vállalni.
 3. Önkiszolgáló mosodánk ezúton is tájékoztatja ügyfeleit, hogy a mosó és szárítógépek magas hőmérsékleten is dolgozhatnak,  mely a nem megfelelő program kiválasztása esetén károsíthatja a textileket, melyért helytállni nem tudunk, ezért mindig győződjön meg mosás, szárítás hogy előtt a textilek címkéin található leírásoknak (piktogramoknak) megfelelnek-e a gépek beállításai.
 4. A mosodai szolgáltatásaink,- mint a mosási program  kiválasztása, mosószerek adagolása, szárítógépek beállítása -mindig kizárólag saját felelősségre történik- akkor is ha kezelőnk -vagy kezelőnk segítségével-állította be. A tévesen megválasztott mosó/szárító programból illetve mosószerből/öblítőből adódó károkért a mosodánk nem vállal felelősséggel.
 5. A mosoda személyzete mosásra, szárításra vonatkozó ajánlást ad -legjobb tudása szerint, ha Ön kéri-, de mivel nincs idő és lehetőség a textileken szereplő, mosásra vonatkozó összes címke átnézésre, ezért a tanácsadásra felelősséget nem áll módunkban vállalni.  Célszerű, ha az Ügyfél saját maga tekinti át a kezelendő textilek  címkéit, és ezeket figyelembe véve állítja -vagy állíttatja- be és ellenőrzi -gépindítás előtt- a beállítást a gépeinken.
 6. A gépeink a maximális töltőtömegnél jobban megterhelni szabad (7 vagy 8 kg) és nem is célszerű, mivel a mosás minőségét jelentősen csökkentheti. Mérleget  a személyzet az Ön kérésére a rendelkezésére bocsátja.
 7. A mosoda mosógépeiben kizárólag  csak mosni lehet a textileket, a textilek festése, színezése tilos.
 8. Hozott mosószernél és/vagy öblítőnél csak bolti (kis)kereskedelmi forgalomban kapható termékeket lehet használni, gyúlékony folttisztítóknak, ipari tisztítószereknek, mosószereknek nem engedélyezett mosodánkban a használata.
 9. A mosás és/vagy szárítás során keletkező  textil károsodása, nem megfelelő tisztaságúra,  és=vagy illatúra történő tisztítása  kizárólag az ügyfelet terheli. Mosodának  nem áll módjában felelősséget vállalni a tisztítószergyártók, illetve a textilgyártók helyett. Napközben, a mosások között a gépinket nem tisztítjuk, és nem is fertőtlenítjük. Ha ez irányú higiéniás kérése van, akkor forduljon a személyzethez a mosás vagy szárítás megkezdése előtt. Ha tisztítani, fertőtleníteni kell a gépet, akkor a mosógép tisztításig kizárjuk a mosógépet a forgalomból.
 10. A mosoda  területe zárt láncú videokamerás megfigyelés alatt áll, de a személyzet  munka közben nem tartja folyamatosan megfigyelés alatt, tehát az otthagyott, elcserélt, más által elvitt, ellopott, eltűnt, megrongált bármilyen tárgyért, textilért, ruhaneműért, hordozó táskáért, stb. mosodánk nem tud felelősséget vállalni.
 11. Ha Ön problémát lát, a mosodai gépeken,-mely a textileket károsíthatja, vagy egyéb károkat okozhat bárkinek- akkor semmiképpen NE HASZNÁLJA a gépeket és haladéktalanul szóljon a személyzetnek a hibáról.
 12. A mosodában hagyott, (mosó és szárítógépben -akár a mosás vagy szárítás, idejére őrzés nélkül hagyott) illetve ott felejtett tárgyakért, textilekért felelősséget nem tudunk vállalni. A mosás vagy szárítás végeztével a gépekben hagyott textileket a személyzet jogosult egy mosodai ruháskosárba elhelyezni a mosoda (illetve üzlethelyiség) teljes területén, de ezek őrzését, leltár szerinti átadását nem biztosítjuk, a teljes töltet meglétéért felelősséget nem vállalunk, mint ahogy az őrizetlenül hagyott textilekért, tárgyakért sem.
 13. A mosó és szárítógépekbe élőlényt,gyúlékony, robbanásveszélyes, undort keltő valamint rovarral fertőzött (poloskás, bolhás), biológiailag, és/vagy kémiailag szennyezett textileket, CIPŐT, bőr alapanyagú tárgyat illetve bármilyen méretű szőnyeget rakni  tilos.
 14. Mosodánk fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsa a bármilyen szolgáltatás ügyfél általi igénybevételét, illetve a tartózkodást is az üzlet teljes területén.
 15. Mosó vagy szárító program alatt a gépek ajtaja zárolt, ezért azt kinyitni, kifeszíteni TILOS mivel jelentős kártérítést vonhat a gép(ek) tönkretétele maga után(a zárcsere ára kb. 15.000 Ft). Ha a ruha tisztítását, mosását meg szeretné szakítani akkor szóljon a személyzetnek.
 16. Mosodánk nem vállal semmiféle felelősséget a kényes textilekért, ezek szakadásáért,  kitágulásáért, színvesztésért, zsugorodásáért, színeresztéséért, foltosodásáért,  bármilyen itt meg nem nevezett károsodásáért, illetve textilekhez keveredett  vagy a mosógépben az előző használat után maradt, vagy a ruhás kosarakba, berendezési tárgyakon található szennyező anyagok hatásáért
 17. . Mosodánk kifejezetten nem tudja garantálni az összes folt eltávolítását és bármiféle elvárt szag illetve illathatást.
 18. Centrifugálatlan, tisztított ruhát a szárítógépbe elhelyezni tilos.
 19. A mosó és szárítógépeken kijelzett “hátralévő idő” tájékoztató jellegű, és változhat a textilek súlyától, anyagától valamint ismeretlen körülményektől is.Szárítás során a különböző textilek különböző időpontonként száradnak meg. A szárítás akkor minősül befejezettnek, ha a szárítógép -úgy érzékeli hogy- a programot befejezte, (de a szárítási idő maximális ideje nem haladhatja meg a 120 percet) a textilek szárazságától függetlenül, ilyenkor még előfordulhat, hogy hogy a textilek nem minden darabja teljesen száraz.
 20. A mosó és öblítőszer elhelyezését kizárólag személyzetünk tagjai tehetik meg, illetve hozott mosó és/vagy öblítőszer esetén, személyzetünk jóváhagyása után használhatóak a mosó és öblítőszerek, melyek hatásáért mosodánk nem tartozik felelősséggel
 21.  Cégünknek jogosan felróható hibából eredő károkért -melyet az ÁSZF-ünk nem zárnak ki és nem minősülnek vis maiornak- alkalmanként és ügyfelenként korlátozottan,- maximálisan 3000 HUF-ig  vállalunk- kártérítést.

 Kérjük, hogy kizárólag akkor használja mosodánkat ha ezen Általános Szerződési Feltételeinket elfogadja (ÁSZF).

*ügyfél: természetes vagy jogi személy aki a mosodánk szolgáltatását igénybe veszi.

*mosoda: a szolgáltatást nyújtó fél -cég (Royal Hardware Kft, természetben:1074 Budapest Dohány utca 37.)

 

Az önkiszolgáló mosodánk ÁSZFének egyoldalú változtatásának jogát fenntartjuk 2016.01.20